چگونه درس ریاضی رابخوانیم| ویکی پدیا فارسی

چگونه درس ریاضی رابخوانیم

                           چگونه می توان ریاضیات را آموخت؟

سوال بالا را به دو مرحله تقسیم می کنیم:                                     

الف) چگونه می توان کتب درسی ریاضی را به طور عمقی مطالعه کرد؟

ب) چگونه می توان در تست زدن موفق شد؟ آیا واقعاً راه میانبری - همانگونه که بسیاری از موسسات کنکور ادعا می کنند - وجود دارد؟ (جهت دیدن تمام متن قسمت ادامه مطلب راازپایین کلیک نمایید)